News & Articles

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป VS จ้างบริษัทเขียนซอฟต์แวร์ แบบไหนดีกว่ากัน

เมื่อธุรกิจเริ่มโต เป็นเรื่องปกติที่จะคิดหาวิธีปรับกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น การมองหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดคืนสู่ธุรกิจจึงมีบทบาทสำคัญ แต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือการตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์แบบใดดีที่สุดสำหรับลักษณะการดำเนินธุรกิจของคุณ Custom Software ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับลักษณะงานเฉพาะขององค์กร Packaged Software ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป


By Intervision • May 01 2020

News