NEWS & ARTICLES


POSvision ร่วมออกงานจัดแสดงบูธ Thailand Innovation and Design Expo 2017

Events
By Intervision • September 17th 2017

POSvision ร่วมออกงานจัดแสดงบูธ Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E. 2017) 


วันที่ : 14 - 17 กันยายน 2560

สถานที่ : Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


                     งาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 จัดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวคิด “CREATE INNOVATE TRANSFORM” ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับและเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในระดับสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนของสินค้าและบริการผ่านความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ ในมาตรฐานการผลิตและเป็นที่ยอมรับในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยการเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ต้องการในตลาดโลก


                    ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ด้านนวัตกรรมและงานออกแบบและ กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ


                    POSvision ได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (DITP) ให้ร่วมแสดงผลงาน ระบบการขายหน้าร้าน POS Sales System Development ในการร่วมออกบูธ  โดยภายในงาน POSvision อยู่โซน K09-1 ซึ่งเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างดี มีผู้สนใจระบบ POSvision ของเราเป็นอย่างมาก ที่สำคัญเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับ "โปรแกรมระบบขายสำหรับคนไทย" ของคุณ

Intervision

บริการต่าง ๆ ที่เรามีให้คุณนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
ดูบริการทั้งหมด