communications communications communications

ระบบบริหารจัดการโครงการที่ทำงานร่วมกัน

การบริหารจัดการงานแบบเป็นกลุ่ม


การบริหารจัดการการทำงานร่วมกันสำหรับทีมงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การติดตามระยะเวลาการทำงาน การแจ้งเตือน การรายงาน รูปแบบเทมเพลต การทำงานที่เกี่ยวข้องกัน (Task Dependencies) และอื่นๆ อีกมากมาย

การบริหารจัดการและการวางแผนโครงการ


การวางแผนโครงงานล่วงหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรและการติดตามความคืบหน้า ปฏิทินโครงการและตารางแผนภูมิปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ที่สามารถสั่งพิมพ์ออกมาดูได้

การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน


พื้นที่การทำงานในโครงการ การพูดคุยในทีม การวิดีโอประชุมงาน การบริหารจัดการเอกสาร กลุ่มเครือข่ายภายนอกองค์กรสำหรับผู้ใช้งานภายนอก และการทำงานร่วมกันผ่านอีเมล

หากคุณมีโปรเจคที่ต้องการทำ

ติดต่อเรา