การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  1 การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  2 การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  3

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน

เรียนออนไลน์ตัดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วย ด้วยระบบวิเคราะห์พัฒนาการ ติดตามผลการเรียน รวมถึงวางแผนพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างตรงจุด ด้วยระบบการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

เรียนออนไลน์ตัดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วย ด้วยระบบวิเคราะห์พัฒนาการ ติดตามผลการเรียน รวมถึงวางแผนพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างตรงจุด ด้วยระบบการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

ติดต่อเรา

School Management
ระบบบริหารจัดการโรงเรียน

เรียนออนไลน์ตัดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบวิเคราะห์พัฒนาการ ติดตามผลการเรียน รวมถึงวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ด้วยระบบการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 4
ฟีเจอร์สำหรับบริการ

School Management

รับออกแบบโปรแกรม / จ้างเขียนโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

แต่ละโรงเรียนมีรายละเอียดความต้องการที่แตกต่างกัน InterVision
รับเขียนโปรแกรมตอบโจทย์ทุกความต้องการ และให้สอดคล้องกับการใช้งานภายในโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 5

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ระบบจัดการค่าเทอม

ยอดค้างชำระ ยอดที่ได้รับการชำระบางส่วน ยอดที่ชำระเรียบร้อยแล้ว รวมถึงประวัติการทำธุรกรรมกับทางสถาบันหรือโรงเรียน จัดการกับทุกความซับซ้อนของสถานะการชำระเงินค่าเทอมได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ รองรับระบบการค้นหารายชื่อ เพื่อใช้ติดตามการชำระค่าเทอม พร้อมการแจ้งเตือนผ่านเว็บโรงเรียน, SMS, LINE, ฯลฯ เชื่อมการออกใบเสร็จ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แบบอัตโนมัติ

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  6

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

เช็คจำนวนนักเรียนแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับตรวจสอบผลการเข้าเรียนได้ตลอดเวลา รวมถึงให้ผู้ปกครองมั่นใจเรื่องความปลอดภัยการเดินทางเข้าเรียนของเด็ก ด้วยการเชื่อมระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านทาง SMS, LINE, Email

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  7

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

รายงานประเมินผลการเรียน

การเก็บคะแนนผลการสอบ ผลการเรียนแต่ละวิชา บันทึกข้อมูลผู้เรียนอย่างละเอียด มองเห็นภาพรวมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง ใช้สำหรับประเมินผลการเรียน เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 8

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ระบบการจัดเก็บข้อมูล

ดูแลฐานข้อมูลนักเรียน การเข้าชั้นเรียน ผลการเรียน ความก้าวหน้าของการเรียน รายชื่อและช่องทางการติดต่อ ประวัติการทำงานของบุคลากร บันทึกการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ฯลฯ จัดเก็บทุกรายละเอียดไว้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องของทางโรงเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการส่งต่อข้อมูล

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service  9

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลย้อนหลัง

เก็บข้อมูลปริมาณมาก และระยะเวลาในการจัดเก็บที่คุณกำหนดได้เอง เพื่อให้สามารถย้อนดูข้อมูลแบบย้อนหลังได้ตามต้องการ

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 10

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ระบบจัดการปฏิทิน

สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละภาคการศึกษา หมายเหตุวันหยุดต่างๆ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนในปฏิทิน

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 11

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

ระบบจัดการหลักสูตร

จัดการหลักสูตรต่างๆ และเนื้อหาการเรียนรู้ เช่น บทเรียน ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รองรับการนำเข้า-ส่งออกไฟล์เอกสาร PDF, Excel, CSV, ไฟล์เสียง, ภาพ, วิดีโอ เพื่อให้พร้อมปรับการจัดการเรียนการสอนสู่ Online e-Learning ได้เมื่อต้องการ

การจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการโรงเรียน InterVision Service 12

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน

Payment Gateway Integration

ให้การชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย ผ่านการเชื่อมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์, การสแกน QR Code, และอื่นๆ ของช่องทางการชำระเงินออนไลน์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือระดับโลกที่คุณสามารถเลือกได้

ใครบ้างที่  ต้องการ  บริการนี้?

สถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ผู้ที่กำลังมองหาระบบบริหารจัดการโรงเรียนออนไลน์ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของธุรกิจได้ไม่มีข้อจำกัด

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล บริการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล

บริการที่แนะนำให้ซื้อด้วยกัน


OUR SERVICE

บริการต่าง ๆ ที่เรามีให้คุณนำไปใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจ