รับเขียนโปรแกรม พื้นหลัง คปภ


ระบบ ERP DTGO PMIS App: บริหารงานอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยความเป็นเลิศ รับเขียนโปรแกรม InterVision


  DTGO PMIS App เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติของการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพของโครงการ เราพร้อมที่จะเสนอระบบ ERP ที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ระบบนี้ถูกพัฒนาโดย InterVision เน้นการทำงานที่เหนือกว่าในทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เรายังให้ความสำคัญกับการโฟกัสกำไรของธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำ

DTGO PMIS App ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี และวางแผนการสร้างโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพและติดตามความคืบหน้าได้อย่างเรียบง่าย และสามารถดูผลการดำเนินการของโครงการผ่านระบบ Dashboard ที่สะดวก ด้วยการเชื่อมต่อระบบควบคุมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีใน DTGO PMIS App คุณจะสามารถควบคุมและจัดการโครงการของคุณอย่างแม่นยำ และพิจารณาคุณภาพของงานและการควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดการงานระหว่างทีมงานและการแจ้งซ่อม ที่ช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายในการดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

สรุปปัญหาของลูกค้า

พัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

การพัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นความต้องการสำคัญเนื่องจากธุรกิจในกลุ่มนี้มีลักษณะการทำงานที่ซับซ้อน และต้องการการบริหารงานและควบคุมคุณภาพของโครงการที่มีความยากลำบาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่คุณลูกค้าเราควรพัฒนาระบบ ERP ที่มีความเสถียรและเป็นระบบเชิงพื้นฐานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการทำงานที่เหนือกว่าและครบทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพของโครงการของตนเอง และระบบนี้ยังต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการโฟกัสกำไรของธุรกิจของลูกค้าอย่างแม่นยำ ลูกค้ามีความต้องการที่สำคัญในการพัฒนาระบบ ERP ที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสามารถบริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพของโครงการให้มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเพื่อควบคุมการดำเนินการของธุรกิจอย่างแม่นยำ

Application ตรวจไซต์งาน ติดตามความคืบหน้าและควบคุมคุณภาพโครงการ แบบ online

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ปัญหาหนึ่งในงานก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือควบคุมคุณภาพและติดตามความคืบหน้าของโครงการ แบบหลังต่อหลัง โดยที่ขั้นตอนในการทำงานแต่ละเฟสมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีความยากลำบากในการจัดการช่างหน้างานหลายชุด ที่มีคุณภาพฝีมือการทำงานไม่เท่ากัน ดังนั้นเราต้องการระบบ Application ที่ช่วยในการตรวจไซต์งาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และควบคุมคุณภาพโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบนี้จะใช้รูปแบบ online ที่ทำให้การสื่อสารและอนุมัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่าน mobile application และมีโครงสร้างระบบจัดการด้านบัญชีที่เหมาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ โครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นจะมีแบบพื้นที่หรือกระบวนการทำงานที่เหมือนกัน ลูกค้าพบปัญหาในการควบคุมคุณภาพและติดตามความคืบหน้าของโครงการในงานก่อสร้าง แบบหลังต่อหลัง ซึ่งมักทำให้กระบวนการทำงานมีความซับซ้อนและไม่มีความเรียบง่าย ความไม่พร้อมกันในขั้นตอนการทำงานแต่ละเฟส และการจัดการช่างหน้างานหลายชุดที่คุณภาพการทำงานแตกต่างกัน ระบบ Application ที่มีโครงสร้าง online นี้เป็นคำตอบที่ช่วยให้ลูกค้าควบคุมและจัดการโครงการของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายในการดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ของตน

ระบบแจ้งซ่อม ที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อความประทับใจและบอกต่อของลูกบ้าน

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ในระหว่างระยะการรับประกันของโครงการอสังหาริมทรัพย์, ลูกค้ามักพบปัญหาเมื่อต้องการการซ่อมแซมหรือการแก้ไขงานใดๆ ในหน้างานของโครงการที่เข้าอยู่อย่างชั่วคราว และสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือระบบที่ช่วยในการแจ้งซ่อมและติดตามการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ควรเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลโครงการ, ลูกบ้าน, และช่างซ่อม ที่ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและสามารถบอกต่อบริการดีๆ ในโครงการของตน เราควรให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาหรือความต้องการการซ่อมแซมผ่านระบบออนไลน์ และระบบนี้ควรเชื่อมต่อดูแลโครงการกับช่างซ่อมเพื่อนัดหมายวันเวลาและแสดงรูปภาพหลังการซ่อมแซม เพื่อให้ลูกค้ายืนยันอนุมัติ ทั้งหมดในระบบเดียวกัน ลูกค้าพบปัญหาเมื่อต้องการการซ่อมแซมหรือการแก้ไขงานในโครงการที่เข้าอยู่ในระหว่างระยะการรับประกันของโครงการ การแจ้งซ่อมและติดตามการดำเนินการไม่มีระบบเดียวกันที่ช่วยให้ลูกค้าแจ้งปัญหาและความต้องการการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่ควรมีคือระบบแจ้งซ่อมที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลโครงการ, ลูกบ้าน, และช่างซ่อม ที่ช่วยเพิ่มความประทับใจและสามารถบอกต่อบริการดีๆ ในโครงการของลูกค้า

บริหารงานก่อสร้าง ที่โฟกัสกำไรของธุรกิจคุณได้อย่างแม่นยำ

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

การบริหารงานก่อสร้างที่โฟกัสกำไรของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญและมีความซับซ้อน โดยระบบ CRM ที่ใช้เพื่อช่วยทีมขายโครงการเห็น status การขายพร้อมแบบแปลนและเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหลังบ้าน อีกทั้งยังมีการแสดงผลออกมาในรูปแบบ Dashboard ที่ช่วยผู้บริหารมองเห็นภาพรวมและตัดสินใจปรับกลยุทธ์ได้อย่างสะดวก และสำคัญที่สุดคือความสามารถในการเชื่อมต่อระบบที่ช่วยในการวางแผนการสร้างโครงการล้อไปกับยอดขายแบบหลังต่อหลัง เพื่อลดปัญหาด้าน cashflow ของโครงการ

แก้ทุกปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม
โดย InterVision

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ธุรกิจควบคุมกระบวนการทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ, เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้าง, และเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณกำไร

แอพพลิเคชั่นตรวจไซต์งานแบบออนไลน์ช่วยให้โครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ควบคุมคุณภาพของโครงการ, และช่วยลดความล่าช้าในการตรวจสอบงาน

ระบบแจ้งซ่อมช่วยให้ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้โครงการควบคุมการดำเนินงานอย่างเรียบง่าย, เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกบ้าน

การบริหารงานก่อสร้างที่โฟกัสกำไรช่วยให้ธุรกิจควบคุมต้นทุนและเพิ่มกำไร อันได้มาจากการจัดการระบบ CRM และการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio Secap LINE OA 7