รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio pttpl banner 1
รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio pttpl logo 2

ปตท ตัดทุกสิ่งกีดขวางทางสู่ที่ 1 ดูแลงานรับเขียนโปรแกรมโดย InterVision

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมืออาชีพมาตรฐานระดับสากล ก่อตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2549 จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่บริษัทปิโตเคมีในกลุ่มปตท. โดยมีหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจนี้คือการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องทางด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและงานด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งของธุรกิจ (TMS) โดยการบริหารกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทางลูกค้าได้รับสินค้าที่รวดเร็ว มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำลง เพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกแก่ธุรกิจของกลุ่มปตท. ทั้งหมด และขึ้นเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย


แต่การก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหา/อุปสรรค์ใดบ้างที่บริษัทต้องรับมือ และพวกเขามีแนวคิด การวางแผนแนวทางบริหารจัดการปัญหาได้อย่างไร InterVision หยิบยกเคสตัวอย่างที่ทางบริษัทได้ดูแลงานรับเขียนโปรแกรมและออกแบบการวางระบบรวมไปถึงงานเขียนเว็บไซต์ให้แก่ปตท. ติดตามทั้งหมดได้ในบทความนี้

สรุปปัญหาของลูกค้า

กระบวนการวางบิลเป็นไปอย่างล่าช้า (Billing System)

รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio pttpl กระบวนการวางบิลเป็นไปอย่างล่าช้า 3

ปัญหาข้อแรกคือกระบวนการวางบิล / การติดตามการชำระหนี้เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก บริษัทมีการผูกสัญญาซัพพรายเออร์หลายเจ้า โดยแต่ละเจ้ามีเงื่อนไขการซื้อขายสัญญาที่แตกต่างกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมชูจุดแข็งด้านความเที่ยงตรง-แม่นยำ และมีระบบไอทีที่มีศักยภาพ PTTPL จึงเร่งปรับกลยุทธ์เสริมจุดแกร่งในการดำเนินธุรกิจ โดยมอบความรับผิดชอบให้กับ InterVision เป็นผู้รับเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ทั้งหมด

การสื่อสารวิสัยทัศน์จากผู้บริหารถึงพนักงานภายในองค์กรนับหมื่น

รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio pttpl การสื่อสารวิสัยทัศน์จากผู้บริหารถึงพนักงานภายในองค์กรนับหมื่น 4

อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการสื่อสารภายในองค์กรให้เข้าถึงคนทั้งหมดได้พร้อมกัน เนื่องจากปตท. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีจำนวนพนักงานที่สูงเป็นหลักหมื่นขึ้นไป ปัญหาเรื่องการสื่อสารวิสัยทัศน์เพื่อให้คนหมู่มากรับทราบตรงกัน ได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจนที่สุด ไม่สามารถอาศัยการส่ง E-mail เพียงอย่างเดียวได้เลย ซึ่งต้นทุนในการส่ง E-mail ถึงผู้คนจำนวนมากค่อนข้างสูง (ค่าบริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $150.00 / เดือน สำหรับผู้รับ 25,000 คน)

แก้ทุกปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม
โดย InterVision

วันครบกำหนดชำระเงิน วันเริ่มต้น-วันหมดอายุสัญญา รายชื่อซัพพรายเออร์รายใหม่ และรายชื่อซัพพรายเออร์ที่ได้ยกเลิกสัญญาไปแล้ว สถานะของซัพพรายเออร์แต่ละเจ้า ทั้งหมดนี้ ระบบจะดำเนินการไปอย่างอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท รวมถึงการส่งออกเอกสารจากระบบเพื่อรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานได้อย่างละเอียดเพื่อใช้วิเคราะห์และนำไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้นได้ต่อไป สุดท้ายคือในทันทีที่เจ้าหน้าที่ป้อนคำค้นหาที่เกี่ยวข้องลงไป ระบบจะเรียกข้อมูลขึ้นมาแสดงผลได้อย่างแม่นยำ

เส้นทางการเดินรถแต่ละเดือน เลขทะเบียนรถ รายชื่อเจ้าหน้าที่ขับรถ รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละพื้นที่ จำนวนการเดินทางในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน InterVision เขียนโปรแกรมให้สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในโปรแกรมเดียว พร้อมออกแบบการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกแผนกสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการข้อมูล ไม่ต้องเสียเวลาจัดอบรมการใช้งานระบบที่ยาวนาน

InterVision เขียนโปรแกรมและออกแบบการแสดงผลระบบ Live Streaming บนโทรทัศน์ของบริษัท ทั้งในพื้นที่คลังสินค้า ศูนย์อาหาร ตามทางเดินระหว่างอาคาร หอประชุม เป็นต้น พร้อมเขียนเว็บไซต์ Live Broadcast รองรับกลุ่มผู้ชมจากช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถส่งได้ทั้งภาพหรือเสียงแบบสดๆ และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง


การพัฒนากระบวนการทำงานภายในด้วยระบบที่ทาง InterVision ได้เขียนโปรแกรมไว้ให้ นอกจากช่วยแก้ปัญหาของทางบริษัทลงได้แล้ว ยังช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) อย่างเช่น การสรุปจำนวนซัพพรายเออร์ที่ใช้เวลานานและจดผิดพลาดบ่อยครั้ง อุบัติเหตุ/การลาต่าง ๆ การไม่รู้แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ชัดเจน เป็นต้น รวมถึงการที่ InterVision เชื่อมระบบทุกอย่างให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทางบริษัทก็สามารถรับสัญญากับทางซัพพรายเออร์ได้มากขึ้น มีอำนาจการต่อรองกับซัพพรายเออร์ได้มากขึ้น ต้นทุนโดยรวมของงานในภาคส่วนนี้ก็ลดลงตามไปด้วย เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมืออาชีพมาตรฐานระดับสากล และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับตลาดโลกให้กับธุรกิจของกลุ่มปตท.

รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio pttpl  5