รับเขียนโปรแกรม พื้นหลัง คปภ


บริการ Workflow Process รถยนต์ ร่วม LINE Application สะดวกสบาย รับเขียนโปรแกรม InterVision


  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในยุคนี้ด้วยบริการ Workflow Process รถยนต์ร่วมกับ LINE Application เพื่อติดตามสถานะ, รถเช่า, การซ่อม, รถมือสอง, แจ้งเช็คระยะ, แจ้งซ่อมบำรุงรถ, แจ้งซ่อมรถจากอุบัติเหตุ, เช่ารถ-ซื้อรถมือสอง และแจ้งเหตุช่วยเหลือ

เราคือบริการ Workflow Process (Web + LINE Application) ที่ครอบคลุมทุกด้านของบริการประกันรถยนต์ ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของรถ, จัดการรถเช่า, แจ้งการซ่อม, หารถมือสอง, แจ้งเช็คระยะ, แจ้งซ่อมบำรุงรถ, แจ้งซ่อมรถจากอุบัติเหตุ, เช่ารถหรือซื้อรถมือสอง และร้องขอความช่วยเหลือ ทุกอย่างนี้สามารถทำได้ในแอปพลิเคชัน LINE ของเรา ทำให้บริการรถยนต์เป็นเรื่องสะดวกสบาย รวดเร็ว และเหมาะสำหรับกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการออกแบบดีไซต์ของ Website และ Mobile Application ด้วย UX/UI อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาดซ้ำซ้อนของพนักงานและลูกค้า ด้วยการระบายการทำงานให้ลื่นไหลขึ้น ลดการใช้กระดาษ, การสื่อสารและการจัดการนัดหมายที่ผิดพลาด เราพร้อมให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายตลอดเวลาให้คุณและลูกค้าของคุณในทุกสถานการณ์

สรุปปัญหาของลูกค้า

Service เชื่อมต่อ Website กับ LINE Application งานบริการลูกค้าประกันรถยนต์

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ในระยะเวลาที่ผ่านมา, บริษัทประกันภัยรถยนต์พบกับปัญหาหลายประการที่ส่งผลต่อลูกค้าของเราและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของเราในการบริการลูกค้าประกันรถยนต์ หลายครั้งเราพบว่าการติดตามสถานะของรถยนต์ การจัดการรถเช่า, การแจ้งการซ่อม, การหารถมือสอง, การแจ้งเช็คระยะ, การแจ้งซ่อมบำรุงรถ, การแจ้งซ่อมรถจากอุบัติเหตุ, การเช่ารถหรือการซื้อรถมือสอง มักมีความซับซ้อนและเป็นภาระมากทั้งแก่ลูกค้าและพนักงานของเรา ปัญหาสำคัญที่เราพบคือการทำงานที่ล่าช้าและระบบที่ซับซ้อนที่มีการใช้กระดาษและการสื่อสารการนัดหมายที่ผิดพลาด ระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว การใช้บริการ Workflow Process (Web + LINE Application) ที่เราเสนอจะช่วยลดปัญหาที่กล่าวมา ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะรถ, จัดการรถเช่า, แจ้งการซ่อม, หารถมือสอง, แจ้งเช็คระยะ, แจ้งซ่อมบำรุงรถ, แจ้งซ่อมรถจากอุบัติเหตุ, เช่ารถหรือซื้อรถมือสอง และร้องขอความช่วยเหลือ โดยเปลี่ยนระบบไปใช้ LINE Application ที่เป็นเครื่องมือทันสถานการณ์และมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ นอกจากนี้การใช้ UX/UI อย่างมืออาชีพในการออกแบบ Website และ Mobile Application ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการอย่างง่ายและสะดวกสบาย ทั้งนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของพนักงาน ลดการใช้กระดาษและการสื่อสารที่ไม่จำเป็น และจัดการการนัดหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เป็นผลให้บริการลูกค้าประกันรถยนต์กลายเป็นเรื่องที่รวดเร็วและทันเวลาที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายตลอดเวลาสำหรับลูกค้าและพนักงานของเรา

แจ้งเหตุช่วยเหลือ ติดตั้งระบบ LINE Application เพื่อบริการให้ทันใจ สะดวกสบาย ใช้งานง่ายเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ปัญหาสำคัญที่เราพบคือความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและการบริการลูกค้าในการติดตามสถานะรถ, การจัดการรถเช่า, การแจ้งการซ่อม, การหารถมือสอง, การแจ้งเช็คระยะ, การแจ้งซ่อมบำรุงรถ, การแจ้งซ่อมรถจากอุบัติเหตุ, การเช่ารถหรือการซื้อรถมือสอง โดยเฉพาะการแจ้งเหตุช่วยเหลือ และความซับซ้อนในการติดตามสถานะรถ การนำระบบไปติดตั้งใน LINE Application ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว นอกจากนี้, ระบบนี้ยังจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการติดตามรถของพวกเขา ระบบนี้ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของพนักงาน ลดการใช้กระดาษและการสื่อสารที่ไม่จำเป็น และจัดการการนัดหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เป็นผลให้บริการลูกค้ากลายเป็นเรื่องที่รวดเร็วและทันเวลาที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายตลอดเวลาสำหรับลูกค้าและพนักงานของเรา

การออกแบบ UX/UI ระดับมืออาชีพและโซลูชันที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อผลลัพธ์ที่ง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และรวดเร็ว

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ปัญหาที่เราพบอยู่ในการออกแบบ Website และ Mobile Application คือความซับซ้อนและข้อบกพร่องในดีไซต์ UX/UI ที่ไม่ตอบโจยท์ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม การใช้งานที่ซับซ้อนและไม่ใช่มืออาชีพที่ทำให้ผู้ใช้งานต้องต้อนรับการทำงานด้วยความลำบาก เราได้ทำการออกแบบ Website และ Mobile Application ที่เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และตอบโจยท์ผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้คือการบริการที่สามารถพูดคุยได้อย่างรวดเร็วและระเบียบ ลดความซับซ้อนและเสถียรภาพของระบบ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ และสามารถรับผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาข้อผิดพลาดของพนักงาน - ซับซ้อนและมีภาระมากเกินไป

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ปัญหาสำคัญที่เราพบคือการทำงานที่ล่าช้าและซับซ้อนของพนักงานในการจัดการงานเอกสาร ระบบที่เป็นภาระมากในการใช้กระดาษและการสื่อสารที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้, การนัดหมายที่ผิดพลาดทำให้งานและการบริการที่ล่าช้า เราได้ดำเนินการลดปัญหาการทำงานที่ผิดพลาดซ้ำซ้อนของพนักงาน การใช้กระดาษ การสื่อสารที่ไม่จำเป็น และการนัดหมายที่ผิดพลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือการทำงานที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ ลดความซับซ้อนและเสถียรภาพของระบบ ทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันใจและตลอดเวลา

แก้ทุกปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม
โดย InterVision

เราใช้เทคโนโลยีและการร่วมรวมข้อมูลระหว่าง Website และ LINE Application เพื่อรวมการบริการลูกค้าประกันรถยนต์ให้เป็นประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เราทำให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะรถและรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่าน LINE Application

การติดตั้งระบบใน LINE Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและสะดวก นอกจากนี้, ระบบนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการติดตามรถและรับบริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ที่พวกเขาใช้ทุกวัน

การออกแบบ UX/UI อย่างมืออาชีพช่วยให้ระบบเป็นมากขึ้นในการเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย ลูกค้าสามารถรับบริการอย่างรวดเร็วและระเบียบ และรู้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่พวกเขาต้องการ

เราช่วยลดความซับซ้อนและยุ่งยากในการทำงานของพนักงานด้วยการอัพเกรดระบบและกระบวนการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้กระดาษและการสื่อสารที่ไม่จำเป็น และการจัดการนัดหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ทำให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดเวลาสำหรับพนักงานและลูกค้าของเรา

รับเขียนโปรแกรม InterVision Portfolio Secap LINE OA 7